สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
หลักสูตร EXACT
ข่าวการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Senior Architect

วันที่ 27/07/2021


รายละเอียด

ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป สามารถออกแบบ รับบรีฟลูกค้าและโครงการได้ทุกขั้นตอน ส่งประวัติและผลงาน แจ้งเงินเดือนที่ต้องการ surasit7169@gmail.com โทร 081-659-1633


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 27/07/2021 to 30/09/2021


ข้อมูลบริษัท

บริษัท วิภนัย จำกัด


บุคคลที่ติดต่อ:

รับเหมาก่อสร้าง ตกแต่งภายใน โรงแรม โรงพยาบาล คอนโดมิเนียม ศูนย์การค้า ฯลฯ เช่น รพ.ศิครินทร์ รพ.เกษมราษฎร์ สระแก้ว