สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
อบรม รับใบอนุญาต
อบรม
รับใบอนุญาต
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
ACT20 E-BOOK
ACT20 E-BOOK
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
หลักสูตร EXACT
ข่าวการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
Asean Architect
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง สถาปนิกขาย/เจ้าหน้าที่ขาย

วันที่ 10/08/2021


รายละเอียด

ลักษณะงานพนักงาน - หาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ - ต้อนรับและให้คำปรึกษาลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย - เสนอและปิดการขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ประสานงานกับลูกค้าระหว่างการก่อสร้างและหลังส่งมอบบ้าน - ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร คุณสมบัติ - เพศชายหรือหญิง ไม่จำกัดอายุ - วุฒิการศึกษาระดับปวส. - ปริญญาตรีแผนก ก่อสร้าง / สถาปัตยกรรม / วิศวกรรม และสาขาอื่นๆ - บุคลิกภาพดีมีความกระตือรือร้นและพร้อมเรียน รู้สิ่งใหม่ ๆ - มียานพาหนะเป็นของตัวเอง (และมีใบอนุญาตขับขี่) - มีทักษะทางด้ นการเจรจากับลูกค้าและสามารถออก ไปพบปะลูกค้าได้ - สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมขั้นพื้นฐานได้ ดี - มีประสบการณ์ด้านขายบ้าน / อสังหาริมทรัพย์มาก่อนจะได้รับหัวเรื่อง: การพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ สวัสดิการ โบนัส, ค่าตอบแทนจากการขาย , ฝึกอบรมตามตำแหน่ง, ประกันสังคม, ประกันชีวิต, ปรับเงินเดือนทุกปี, พักร้อน, สัมนาประจำปี, ค่าน้ำมันในการเดินทาง


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 10/08/2021 to 10/08/2022


ข้อมูลบริษัท

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์


บุคคลที่ติดต่อ:

โทรติดต่อ 02-996-0940 มือถือ : 085-489-4237 ส่งใบสมัครอีเมลล์มาที่ sunan@pd.co.th, webmaster@pd.co.th www.pd.co.th