สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
อบรม รับใบอนุญาต
อบรม
รับใบอนุญาต
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
ACT20 E-BOOK
ACT20 E-BOOK
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
หลักสูตร EXACT
ข่าวการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
Asean Architect
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Architect

วันที่ 20/10/2021


รายละเอียด

Architect - ปริญญาตรี /ปริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขา สถาปัตยกรรม / 3D Graphic - อายุ 30 - 35 ปี - มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี ด้านการออกแบบ เขียนแบบ ทำภาพ 3D image และ นำเสนองานกับลูกค้า - มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ Office, AutoCAD , 3D, 3D Max, Vitz และ Sketch up - มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ ตรงเวลา และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงาน - มีความคิดสร้างสรรค์


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 20/10/2021 to 26/10/2022


ข้อมูลบริษัท

บริษัท เอสเธติค อาร์คิเทค จำกัด


บุคคลที่ติดต่อ:

ติดต่อ Aesthetics Architects Co.,Ltd. 63 Soi Pradipat 25 (Soi Srisawad), Pradipat Rd., Samsennai, Phayathai BANGKOK, THAILAND 10400 Tel. : (66) 2278-0912-4 E-mail : aesarch@gmail.com , aes@aesarchitects.com Website : www.aesarch.com Skype : aesarch