สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
อบรม รับใบอนุญาต
อบรม
รับใบอนุญาต
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
ACT20 E-BOOK
ACT20 E-BOOK
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
หลักสูตร EXACT
ข่าวการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
Asean Architect
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Architect

วันที่ 12/11/2021


รายละเอียด

- วุฒิปริญญาตรี-โท สถาปัตยกรรมหลัก - มีประสบการณ์การในด้านงานออกแบบ 0-3 ปี - สัญชาติไทย - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพงานสถาปัตยกรรม หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ - สามารถใช้โปรแกรมด้านการออกแบบ เช่น LUMION, AUTOCAD หรือ SKETCH UP ได้เป็นอย่างดี - หากมีความสามารถใช้โปรแกรมอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น REVIT ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีความเป็นผู้นำ และมีความสามารถในการจัดการ - หากสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 12/11/2021 to 31/01/2022


ข้อมูลบริษัท

Oriental Studio


บุคคลที่ติดต่อ: