20 มิ.ย. 2565
คลิก! ขอหนังสือรับรอง 


สมาชิกสามารถขอหนังสือรับรอง เพื่อประกอบตามแบบข.1-ข.7 และตามมาตรา 39 ทวิ
ได้ที่ https://cer.act.or.th/accounts/login/

 

โดยชำระเงินผ่าน Mobile banking หรือ Counter service
เมื่อชำระเงินแล้วสามารถพิมพ์หนังสือรับรองในระบบได้ในวันทำการถัดไป


คู่มือการใช้งานระบบการขอหนังสือรับรอง Download


 << ดูทั้งหมด >>


RECENT POSTS


10 ม.ค. 2566

20 มิ.ย. 2565
ดูทั้งหมด