หลักสูตรรู้จักสถาปนิกสำหรับผู้บริหารระดับสูง (Executive Architect Council Training)

02 ก.ย. 2565



สภาสถาปนิกจัดทำหลักสูตรภายใต้ชื่อ “หลักสูตรรู้จักสถาปนิกสำหรับผู้บริหารระดับสูง หรือ EXACT (Executive Architect Council Training)” เพื่อแนะนำให้ความรู้แก่ผู้นำองค์กรในภาครัฐ ภาคเอกชน ให้ตระหนักและเข้าถึงวิชาชีพสถาปนิก การปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบและมาตรฐานการทำงานของสถาปนิก ตลอดจนงานสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่า การใช้งานที่ถูกต้องและตรงตามวัตถุประสงค์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรได้ทราบถึงบทบาทที่แท้จริงของสถาปนิกทุกสาขา ตลอดจนเข้าใจถึงกฎหมายและพระราชบัญญัติควบคุมต่าง ๆ ที่มีผลต่อการลงทุนพัฒนาโครงการ พร้อมทั้งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
ติดตามข่าวสารการรับสมัครและรายละเอียดโครงการ
https://act.or.th/th/home/show_exact.php?p=7
__________________________________________________
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
  • นางสาวกัลยาณี แสวงศรี
    โทร. 0 2318 2112 ต่อ 160, 08 9683 3695
  • นายจุติบดี จันทรางศุ
    โทร. 0 2318 2112 ต่อ 173, 09 8959 6952
ส่งใบสมัครได้ที่ E-mail : iact.exact@gmail.com
หรือ สภาสถาปนิก เลขที่ 12 ถนนพระราม 9 ซอย 36 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240


<< ดูทั้งหมด >>