อบรมโครงการ ZEROCOVID - หน้าที่ของสถาปนิกอาสาภูมิภาค

05 พ.ค. 2563อบรมสัมนาโครงการ ZEROCOVID เรื่องที่ 1 : ความเป็นมา และขอต้อนรับสู่โครงการ ZEROCOVID โดย พลอากาศตรี หม่อมหลวง ประกิตติ เกษมสันต์ นายกสภาสถาปนิก / ที่ปรึกษาโครงการ ZEROCOVID<< ดูทั้งหมด >>