อบรมโครงการ ZEROCOVID - รู้ไว้ปลอดภัยก่อน : พื้นที่เสี่ยงเชื้อและข้อควรปฏิบัติ

05 พ.ค. 2563



อบรมสัมนาโครงการ ZEROCOVID เรื่องที่ 5 : รู้ไว้ปลอดภัยก่อน : พื้นที่เสี่ยงเชื้อและข้อควรปฏิบัติ โดย อายุธพร บูรณะกุล นายกสมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร Thailand Facility Management Association : TFMA



<< ดูทั้งหมด >>