อบรมโครงการ ZEROCOVID - คู่มือออกแบบหน่วยคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้น เพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ COVID 19

05 พ.ค. 2563อบรมสัมนาโครงการ ZEROCOVID เรื่องที่ 6 : คู่มือออกแบบหน่วยคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้น เพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ COVID 19 โดย อนันต์ พ่วงสมจิตต์ ที่ปรึกษาการออกแบบโรงพยาบาล โครงการ ZEROCOVID<< ดูทั้งหมด >>