อบรมโครงการ ZEROCOVID - การออกแบบปรับปรุงพื้นที่หอพักผู้ป่วย (Cohort Ward)

05 พ.ค. 2563อบรมสัมนาโครงการ ZEROCOVID เรื่องที่ 9 : การออกแบบปรับปรุงพื้นที่หอพักผู้ป่วย (Cohort Ward) โดย เสนิส อยู่พูล ที่ปรึกษาการออกแบบโรงพยาบาล โครงการ ZEROCOVID<< ดูทั้งหมด >>