หลักสูตรรู้จักสถาปนิก สําหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4

รายละเอียดหลักสูตร

 

- กำหนดการอบรมหลักสูตร Download

- ตารางการอบรม Download


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  •   นางสาวกัลยาณี แสวงศรี
    โทร. 02-318-2112 ต่อ 160, 089-683-3695
  •   นายจุติบดี จันทรางศุ
    โทร. 02-318-2112 ต่อ 173, 098-959-6952

สภาสถาปนิก เลขที่ 12 ถนนพระราม 9 ซอย 36 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 4

รายชื่อผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 4 Download

ข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียม
จำนวนเงิน 98,000 บาท ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2565
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ชื่อบัญชี สภาสถาปนิก
เลขที่บัญชี 262-1-40825-4
และส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ email iact.exact@gmail.com

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

     
การศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงานสถาบันวิทยสิริเมธี จ.ระยองและศูนย์เลิศพนานุรักษ์

ศึกษาดูงานจังหวัดสุโขทัย

 

ศึกษาดูงาน ณ ประเทศดูไบ

ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้สรรค์สาระ

ศึกษาดูงาน จังหวัดชลบุรี