ประกาศรายชื่อสมาชิกสภาสถาปนิก ที่มีสิทธิลงทะเบียนเข้าทดสอบความรู้

16 เม.ย. 2567
ประกาศรายชื่อสมาชิกสภาสถาปนิก ที่มีสิทธิลงทะเบียนเข้าทดสอบความรู้

ประจำปี 2567
รายชื่อสมาชิกประเภทสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567  Download
รายชื่อสมาชิกประเภทสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567  Download
รายชื่อสมาชิกประเภทสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567  Download
รายชื่อสมาชิกประเภทสามัญ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2567  Download

ประจำปี 2566
รายชื่อสมาชิกประเภทสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566  Download
รายชื่อสมาชิกประเภทสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566  Download
รายชื่อสมาชิกประเภทสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566  Download
รายชื่อสมาชิกประเภทสามัญ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566  Download
รายชื่อสมาชิกประเภทสามัญ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566  Download
รายชื่อสมาชิกประเภทสามัญ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566  Download
รายชื่อสมาชิกประเภทสามัญ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566  Download
รายชื่อสมาชิกประเภทสามัญ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566  Download
รายชื่อสมาชิกประเภทสามัญ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566  Download
รายชื่อสมาชิกประเภทสามัญ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2566  Download
รายชื่อสมาชิกประเภทสามัญ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566  Download
รายชื่อสมาชิกประเภทสามัญ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2566  Download

ประจำปี 2565
รายชื่อสมาชิกประเภทสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565  Download
รายชื่อสมาชิกประเภทสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565  Download
รายชื่อสมาชิกประเภทสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565  Download
รายชื่อสมาชิกประเภทสามัญ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565  Download
รายชื่อสมาชิกประเภทสามัญ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565  Download
รายชื่อสมาชิกประเภทสามัญ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565  Download
รายชื่อสมาชิกประเภทสามัญ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565  Download
รายชื่อสมาชิกประเภทสามัญ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  Download
รายชื่อสมาชิกประเภทสามัญ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565  Download
รายชื่อสมาชิกประเภทสามัญ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565  Download
รายชื่อสมาชิกประเภทสามัญ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565  Download
รายชื่อสมาชิกประเภทสามัญ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565  Download

ประจำปี 2564
รายชื่อสมาชิกประเภทสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564  Download
รายชื่อสมาชิกประเภทสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564  Download
รายชื่อสมาชิกประเภทสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564  Download
รายชื่อสมาชิกประเภทสามัญ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564  Download
รายชื่อสมาชิกประเภทสามัญ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564  Download
รายชื่อสมาชิกประเภทสามัญ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2564  Download
รายชื่อสมาชิกประเภทสามัญ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564  Download
รายชื่อสมาชิกประเภทสามัญ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564  Download

*คำแนะนำในการลงทะเบียนทดสอบความรู้และอบรม

 
 


<< ดูทั้งหมด >>