ประกาศรายชื่อสมาชิกสภาสถาปนิก ที่มีสิทธิลงทะเบียนเข้าทดสอบความรู้

27 พ.ย. 2563
ประกาศรายชื่อสมาชิกสภาสถาปนิก ที่มีสิทธิลงทะเบียนเข้าทดสอบความรู้

ประจำปี 2563
 
ประกาศรายชื่อ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 DOWNLOAD
 
ประกาศรายชื่อ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 DOWNLOAD
 
ประกาศรายชื่อ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 DOWNLOAD
 
ประกาศรายชื่อ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 DOWNLOAD
 
ประกาศรายชื่อ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 DOWNLOAD
 
ประกาศรายชื่อ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 DOWNLOAD
 
ประกาศรายชื่อ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 DOWNLOAD
 
ประกาศรายชื่อ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563 DOWNLOAD
 
Click การลงทะเบียนสมัครสอบ
 
Click กำหนดการสอบผู้ขอรับใบอนุญาตฯ 4 สาขา ประจำปี 2563<< ดูทั้งหมด>>