ประกาศรายชื่อสมาชิกสภาสถาปนิก ที่มีสิทธิลงทะเบียนเข้าทดสอบความรู้

10 มี.ค. 2566
ประกาศรายชื่อสมาชิกสภาสถาปนิก ที่มีสิทธิลงทะเบียนเข้าทดสอบความรู้

ประจำปี 2566
ประกาศรายชื่อ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 Download
ประกาศรายชื่อ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 Download
ประกาศรายชื่อ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 Download

ประจำปี 2565
ประกาศรายชื่อ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 Download
ประกาศรายชื่อ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 Download
ประกาศรายชื่อ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 Download
ประกาศรายชื่อ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 Download
ประกาศรายชื่อ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565 Download
ประกาศรายชื่อ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 Download
ประกาศรายชื่อ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565 Download
ประกาศรายชื่อ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 Download
ประกาศรายชื่อ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565 Download
ประกาศรายชื่อ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565 Download
ประกาศรายชื่อ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565 Download
ประกาศรายชื่อ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565 Download

ประจำปี 2564
ประกาศรายชื่อ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 Download
ประกาศรายชื่อ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 Download
ประกาศรายชื่อ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 Download
ประกาศรายชื่อ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 Download
ประกาศรายชื่อ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 Download
ประกาศรายชื่อ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2564 Download
ประกาศรายชื่อ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564 Download
ประกาศรายชื่อ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564 Download

 

*คำแนะนำในการลงทะเบียนทดสอบความรู้และอบรม

 
 


<< ดูทั้งหมด >>