ประกาศผลสอบระดับภาคีสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

17 เม.ย. 2567
ประกาศผลสอบ ระดับภาคีสถาปนิก

สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

ทั้งนี้สำหรับผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนทุกรายวิชาตามที่กำหนดแต่ละสาขา จะต้องลงทะเบียนสมัครอบรมผู้ขอรับใบอนุญาต
ใน
วันที่ 22-25 เมษายน 2567 โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้

  1. จะต้องชำระค่าธรรมเนียมอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ 1,500 บาท
  2. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ จำนวน 2,500 บาท
  3. พร้อมทั้งชำระค่าบำรุงสมาชิกสภาสถาปนิกเพิ่มเติมเพื่อให้อายุสมาชิกสภาสถาปนิกและอายุใบอนุญาตฯ ที่จะได้รับ
    ให้มีวันหมดอายุตรงกัน ไม่เกิน 1,000 บาท โดยจะแสดงค่าธรรมเนียมรวมเมื่อลงทะเบียนอบรม

Download   ผลสอบ

Click            ลงทะเบียนอบรม 

 

ทางสภาสถาปนิกมีการแจกเสื้อยืดคอกลมให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมฯ ทุกคน โดยให้แจ้งไซซ์ที่ลิงก์  คลิก
หรือสแกน QR Code 

     

ขนาดไซซ์เสื้อ<< ดูทั้งหมด >>