กำหนดการทดสอบมาตรฐานความรู้

01 ก.พ. 2566
กำหนดการจัดทดสอบมาตรฐานความรู้
สำหรับผู้ผ่านการพิจารณาคุณวุฒิรายบุคคล
จากสถาบันการศึกษาที่สภาสถาปนิกไม่ได้รับรอง

ประกาศกำหนดการจัดสอบ

  • สาขาสถาปัตยกรรมหลัก  คลิก
  • สาขาภูมิสถาปัตยกรรม  คลิก
  • สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์  คลิก

ประกาศหลักเกณฑ์และเนื้อหาการทดสอบ

  • สาขาสถาปัตยกรรมหลัก  คลิก
  • สาขาภูมิสถาปัตยกรรม  คลิก
  • สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์  คลิก

รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาบุคคลและมีสิทธิสมัครเข้าทดสอบมาตรฐานความรู้  คลิก

สมัครเข้าทดสอบมาตรฐานความรู้ วันที่ 6-10 ก.พ. 2566 คลิก
ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนรามคำแหง 19
บัญชี สภาสถาปนิก เลขที่ 262-1-40825-4

 << ดูทั้งหมด >>