การจัดทดสอบมาตรฐานความรู้ สำหรับผู้ผ่านการพิจารณาคุณวุฒิรายบุคคล จากสถาบันการศึกษาที่สภาสถาปนิกไม่ได้รับรอง

24 เม.ย. 2566
ประกาศรายชื่อเข้าห้องสอบ

 • สาขาสถาปัตยกรรมหลัก  คลิก
 • สาขาภูมิสถาปัตยกรรม  คลิก
 • สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์  คลิก

ประกาศกำหนดการจัดสอบ

 • สาขาสถาปัตยกรรมหลัก  คลิก
 • สาขาภูมิสถาปัตยกรรม  คลิก
 • สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์  คลิก

ประกาศหลักเกณฑ์และเนื้อหาการทดสอบ

 • สาขาสถาปัตยกรรมหลัก  คลิก
 • สาขาภูมิสถาปัตยกรรม  คลิก
 • สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์  คลิก
ประกาศผลการทดสอบมาตรฐานความรู้ เพื่อรับรองคุณวุฒิการศึกษารายบุคคล
 • สาขาสถาปัตยกรรมหลัก  คลิก
 • สาขาภูมิสถาปัตยกรรม  คลิก
 • สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์  คลิก


<< ดูทั้งหมด >>