.

14 มิ.ย. 2564
Download ประกาศ เรื่อง การจัดจ้างที่ปรึกษา บริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์-วางกลยุทธ์ที่ต่อเนื่องยั่งยืน ของงาน “สภาสถาปนิก-ACT FORUM”และบริหารจัดการงานประชุมนานาชาติทางสถาปัตยกรรมผ่านระบบดิจิทัล “สภาสถาปนิก’21 – ACT FORUM’21”โดยวิธีสอบราคา

Download ประกาศสภาสถาปนิกเพิ่มเติม เรื่อง ขอเปลี่ยนเเปลงวันส่งผลงานและยื่นซองสอบราคาเป็นวันที่ 25 มิถุนายน 2564 และพิจารณาคุณสมบัติและเปิดซองสอบราคาเป็นวันที่ 28 มิถุนายน 2564

Download ข้อกำหนดและเงื่อนไข โครงการจัดจ้างที่ปรึกษา บริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์-วางกลยุทธ์ที่ต่อเนื่องยั่งยืน ของงาน “สภาสถาปนิก-ACT FORUM”และบริหารจัดการงานประชุมนานาชาติทางสถาปัตยกรรมผ่านระบบดิจิทัล “สภาสถาปนิก’21 – ACT FORUM’21”โดยวิธีสอบราคา

 << ดูทั้งหมด >>