ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ

11 มี.ค. 2565
1. ประกาศสำนักงานสภาสถาปนิก Download
2. รายชื่อวิสามัญฯ ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ ครั้งที่ 1/64   Download
    รายชื่อวิสามัญฯ ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ ครั้งที่ 2/64    Download
    รายชื่อวิสามัญฯ ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ ครั้งที่ 3/64    Download
    รายชื่อวิสามัญฯ ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ ครั้งที่ 4/64    Download
    รายชื่อวิสามัญฯ ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ ครั้งที่ 1/65    Download
    รายชื่อวิสามัญฯ ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ ครั้งที่ 2/65    Download
    รายชื่อวิสามัญฯ ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ ครั้งที่ 3/65    Download
3. แบบฟอร์ม คำขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ (สภส.18) Download
4. ระเบียบฯ ออกใบอนุญาตฯ ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ Download
5. คำแนะนำการจัดทำเอกสารผลงาน Download<< ดูทั้งหมด >>