ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ

12 พ.ค. 2566
1. ประกาศสำนักงานสภาสถาปนิก Download

2. ประกาศรายชื่อวิสามัญฯ ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ

ประจำปี 2566
รายชื่อวิสามัญฯ ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ ครั้งที่ 1/2566 Download
รายชื่อวิสามัญฯ ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ ครั้งที่ 2/2566 Download
รายชื่อวิสามัญฯ ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ ครั้งที่ 3/2566 Download
รายชื่อวิสามัญฯ ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ ครั้งที่ 4/2566 Download
รายชื่อวิสามัญฯ ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ ครั้งที่ 5/2566 Download

ประจำปี 2565
รายชื่อวิสามัญฯ ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ ครั้งที่ 1/2565 Download
รายชื่อวิสามัญฯ ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ ครั้งที่ 2/2565 Download
รายชื่อวิสามัญฯ ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ ครั้งที่ 3/2565 Download
รายชื่อวิสามัญฯ ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ ครั้งที่ 4/2565 Download
รายชื่อวิสามัญฯ ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ ครั้งที่ 5/2565 Download
รายชื่อวิสามัญฯ ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ ครั้งที่ 6/2565 Download
รายชื่อวิสามัญฯ ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ ครั้งที่ 7/2565 Download
รายชื่อวิสามัญฯ ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ ครั้งที่ 8/2565 Download
รายชื่อวิสามัญฯ ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ ครั้งที่ 9/2565 Download
รายชื่อวิสามัญฯ ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ ครั้งที่ 10/2565 Download
รายชื่อวิสามัญฯ ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ ครั้งที่ 11/2565 Download

ประจำปี 2564
รายชื่อวิสามัญฯ ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ ครั้งที่ 1/2564 Download
รายชื่อวิสามัญฯ ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ ครั้งที่ 2/2564 Download
รายชื่อวิสามัญฯ ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ ครั้งที่ 3/2564 Download
รายชื่อวิสามัญฯ ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ ครั้งที่ 4/2564 Download

- ระเบียบฯ ออกใบอนุญาตฯ ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ Download

- แบบฟอร์ม คำขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ (สภส.18) Download

- คำแนะนำการจัดทำเอกสารผลงาน Download<< ดูทั้งหมด >>