ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ

13 ม.ค. 2566
1. ประกาศสำนักงานสภาสถาปนิก Download

2. ประกาศรายชื่อวิสามัญฯ ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ

ประจำปี 2564
รายชื่อวิสามัญฯ ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ ครั้งที่ 1/64 Download
รายชื่อวิสามัญฯ ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ ครั้งที่ 2/64 Download
รายชื่อวิสามัญฯ ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ ครั้งที่ 3/64 Download
รายชื่อวิสามัญฯ ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ ครั้งที่ 4/64 Download

ประจำปี 2565
รายชื่อวิสามัญฯ ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ ครั้งที่ 1/65 Download
รายชื่อวิสามัญฯ ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ ครั้งที่ 2/65 Download
รายชื่อวิสามัญฯ ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ ครั้งที่ 3/65 Download
รายชื่อวิสามัญฯ ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ ครั้งที่ 4/65 Download
รายชื่อวิสามัญฯ ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ ครั้งที่ 5/65 Download
รายชื่อวิสามัญฯ ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ ครั้งที่ 6/65 Download
รายชื่อวิสามัญฯ ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ ครั้งที่ 7/65 Download
รายชื่อวิสามัญฯ ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ ครั้งที่ 8/65 Download
รายชื่อวิสามัญฯ ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ ครั้งที่ 9/65 Download
รายชื่อวิสามัญฯ ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ ครั้งที่ 10/65 Download
รายชื่อวิสามัญฯ ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ ครั้งที่ 11/65 Download

ประจำปี 2566
รายชื่อวิสามัญฯ ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ ครั้งที่ 1/66 Download

- ระเบียบฯ ออกใบอนุญาตฯ ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ Download

- แบบฟอร์ม คำขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ (สภส.18) Download

- คำแนะนำการจัดทำเอกสารผลงาน Download<< ดูทั้งหมด >>