ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ

15 พ.ย. 2564
1. ประกาศสำนักงานสภาสถาปนิก Download
2. รายชื่อวิสามัญฯ ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ ครั้งที่ 1   Download
    รายชื่อวิสามัญฯ ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ ครั้งที่ 2   Download
    รายชื่อวิสามัญฯ ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ ครั้งที่ 3   Download 
3. แบบฟอร์ม คำขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ (สภส.18) Download
4. ระเบียบฯ ออกใบอนุญาตฯ ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ Download
5. คำแนะนำการจัดทำเอกสารผลงาน Download<< ดูทั้งหมด >>