ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ   ระดับภาคีสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

06 ม.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ   ระดับภาคีสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

  1. ตรวจสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

        Download    รหัสวิชา   11 ทักษะในการวางผังและออกแบบ

        Download     รหัสวิชา   12 ความทางสถาปัตยกรรม

        Download     รหัสวิชา   13 การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม         

  1. คู่มือสำหรับผู้เข้าทดสอบความรู้ ระดับภาคีสถาปนิก

          Download คู่มือ

  1. สมาชิกที่มีรายชื่อตามแนบให้ยืนยันตัวตน ตามข้อ 1.5 หน้า 4 ที่กำหนดในคู่มือทดสอบความรู้ 

         CLICK รายชื่อสมาชิกที่ไม่ได้ยืนยันตัวตน

         CLICK แบบฟอร์มในการยืนยันตัวตน

 << ดูทั้งหมด >>