ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ   ระดับภาคีสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

29 ต.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ   ระดับภาคีสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

ตรวจสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

Download    รหัสวิชา   21 ทักษะในการวางผังและออกแบบ

Download     รหัสวิชา   22 ความทางสถาปัตยกรรม

Download     รหัสวิชา   23  การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม                     

คู่มือสำหรับผู้เข้าทดสอบความรู้ ระดับภาคีสถาปนิก

 https://act.or.th/th/home/post.php?type=1&p=170

 << ดูทั้งหมด >>