ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  ระดับภาคีสถาปนิกสาขาภูมิสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

29 ต.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ   ระดับภาคีสถาปนิกสาขาภูมิสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

ตรวจสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

Download    รหัสวิชา   31 ทักษะในการวางผังและออกแบบ

Download    รหัสวิชา  32  ความทางสถาปัตยกรรม

Download    รหัสวิชา  33  การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม                     

คู่มือสำหรับผู้เข้าทดสอบความรู้ ระดับภาคีสถาปนิก

https://act.or.th/th/home/post.php?type=1&p=170

 

 << ดูทั้งหมด >>