สภาสถาปนิกขอนำส่งร่างรายงานประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก ประจำปี 2564

22 ก.พ. 2565
ตามที่สภาสถาปนิกได้จัดประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก ประจำปี 2564 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นั้น บัดนี้ สภาสถาปนิกได้จัดทำรายงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเผยแพร่ให้สมาชิกสภาสถาปนิกเพื่อโปรดทราบ

Download เอกสารร่างรายงานการประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก<< ดูทั้งหมด >>