การจัดทดสอบมาตรฐานความรู้ สำหรับผู้ผ่านการพิจารณาคุณวุฒิรายบุคคล จากสถาบันการศึกษาที่สภาสถาปนิกไม่ได้รับรอง

13 ธ.ค. 2566
ประกาศกำหนดการจัดสอบ

  • สาขาสถาปัตยกรรมหลัก  คลิก
  • สาขาภูมิสถาปัตยกรรม  คลิก
  • สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์  คลิก

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 6-10 พ.ค. 67
คลิกลงทะเบียน > https://forms.gle/GxSEwHGRREasnbVb8<< ดูทั้งหมด >>