ประกาศรายชื่อเข้าห้องสอบ ระดับภาคี ประจำปี 2565 4 สาขา

22 มิ.ย. 2565
ประกาศรายชื่อเข้าห้องสอบ ระดับภาคี ประจำปี 2565

- สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ครั้งที่ 2 คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม
- สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ครั้งที่ 1 คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม
- สาขาภูมิสถาปัตยกรรม  ครั้งที่ 1 คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม
- สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 1 คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่สอบ : สภาสถาปนิก

  • กำหนดการสอบ 4 สาขา Download


<< ดูทั้งหมด >>