สภาสถาปนิกขอนำส่งร่างรายงานประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก ประจำปี 2565

29 ส.ค. 2565
ตามที่สภาสถาปนิกได้จัดประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก ประจำปี 2565 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2565 นั้น บัดนี้ สภาสถาปนิกได้จัดทำรายงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเผยแพร่ให้สมาชิกสภาสถาปนิกเพื่อโปรดทราบ

Download เอกสารร่างรายงานการประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก<< ดูทั้งหมด >>