ประกาศรายชื่อเข้าสอบ ระดับภาคีสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 2/2565

17 ต.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ  ระดับภาคีสถาปนิก
สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 สถานที่สอบ ณ สภาสถาปนิก

-----------------------------------

การเตรียมตัวเข้าห้องสอบ

 1. หลักฐานสำคัญในการเข้าห้องสอบ
  1.1 บัตรสมาชิกสภาสถาปนิกและบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
  1.2 แสดงหลักฐานได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ไม่น้อยกว่า 2 เข็ม
  1.3 แสดงหลักฐานผลตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ภายในเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมง มาแสดงต่อกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ

กรณีผู้ที่สมัครสมาชิกใหม่และยังไม่ได้รับบัตรสมาชิกสภาสถาปนิกให้มารับในวันสอบ ก่อนการสอบ 30 นาที ณ สภาสถาปนิก ชั้น 1

ผู้เข้าสอบต้องจดรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน เพื่อมาทำการ Log in เข้าระบบสอบ

 1. ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบ ห้องสอบ  และเลขที่นั่งสอบ
  2.1 รายชื่อเข้าสอบแต่ละวิชาจะเรียงตามเลขที่สมาชิกสภาสถาปนิก
  2.2 ตรวจสอบวัน เวลาสอบ ห้องสอบ แถวที่นั่งสอบ และเลขที่นั่งสอบทุกวิชา เนื่องจากแถวที่นั่งสอบและเลขที่นั่งสอบแต่ละวิชาจะนั่งไม่ตรงกัน 

Download    รหัสวิชา  41 ทักษะในการวางผังและออกแบบ

Download    รหัสวิชา  42 ความรู้ทางสถาปัตยกรรม

Download    รหัสวิชา  43 การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม                          

 1. อุปกรณ์ในการสอบ
  ผู้เข้าสอบต้องจัดหาเครื่องมือ เครื่องเขียน ที่ใช้ในการทดสอบความรู้มาด้วยตนเอง เช่น ปากกาหมึกแห้งสีน้ำเงินหรือสีดำ (สำหรับข้อสอบอัตนัย) และดินสอดำ 2B หรือเข้มกว่า (สำหรับข้อสอบปรนัย) ยางลบ ไม้สเกล เป็นต้น    
 1. เครื่องแต่งกายสำหรับการสอบข้อเขียน
 • ผู้ชาย                             
  1) เสื้อ : เสื้อเชิ้ตมีปก ไม่คับหรือหลวมเกินไป สีเรียบไม่ฉูดฉาด เช่น สีขาว สีอ่อน แขนยาว ชายเสื้อใส่ไว้ในกางเกง
  2) กางเกง : กางเกงสแลค ไม่คับหรือหลวมเกินไป สีเรียบไม่ฉูดฉาด ทรงสุภาพ ขาตรง เช่น สีดำ สีกรมท่า สีกากี สีเทา
  3) รองเท้า : รองเท้าหุ้มส้นที่ดูสุภาพ สีเข้ม เช่น สีดำ หรือสีน้ำตาล ใส่ถุงเท้า
  4) ทรงผม : ทรงผมเรียบร้อย  ถ้าผมยาวเกินไหล่ให้มัดหรือรวบให้เรียบร้อย
 • ผู้หญิง
  1) เสื้อ : เสื้อแบบสุภาพ ไม่คับหรือหลวมเกินไป สีเรียบไม่ฉูดฉาด เช่น สีขาว สีอ่อน แขนสั้น หรือแขนยาว
  2) กระโปรงหรือกางเกง : กระโปรงความยาวเสมอเข่า กางเกง : กางเกงสแลค ไม่คับหรือหลวมเกินไป สีเรียบไม่ฉูดฉาด ทรงสุภาพ ขาตรง เช่น สีดำ สีกรมท่า สีกากี สีเทา
  3) รองเท้า : รองเท้าหุ้มส้นที่ดูสุภาพ สีเข้ม เช่น สีดำ หรือสีน้ำตาล   

ข้อห้ามสำหรับผู้เข้าสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ
ห้าม : เสื้อหรือกางเกงที่เป็นผ้ายีนส์ หรือมีลักษณะคล้ายกัน หรือมีลักษณะกำกวม
ห้าม : เสื้อยืดคอกลม เสื้อยืดที่มีปก หรือเสื้อผ้าที่มีลักษณะรัดรูป

ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องเครื่องแต่งกายอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าสอบ<< ดูทั้งหมด >>