ประกาศรายชื่อเข้าสอบ ระดับภาคีสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 1/2566

03 พ.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ  ระดับภาคีสถาปนิก
สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 สถานที่สอบ ณ สภาสถาปนิก

-----------------------------------

การเตรียมตัวเข้าห้องสอบ

1. หลักฐานสำคัญในการเข้าห้องสอบ

1.1 บัตรสมาชิกสภาสถาปนิกและบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
(กรณีผู้ที่สมัครสมาชิกใหม่และยังไม่ได้รับบัตรสมาชิกสภาสถาปนิกให้มารับในวันสอบ ก่อนการสอบ 30 นาที ณ สภาสถาปนิก ชั้น 1)

ผู้เข้าสอบต้องจดรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน เพื่อมาทำการ Log in เข้าระบบสอบ

2. ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบ ห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ

2.1 รายชื่อเข้าสอบแต่ละวิชาจะเรียงตามเลขที่สมาชิกสภาสถาปนิก
2.2 ตรวจสอบวัน เวลาสอบ ห้องสอบ แถวที่นั่งสอบ และเลขที่นั่งสอบทุกวิชา เนื่องจากแถวที่นั่งสอบและเลขที่นั่งสอบแต่ละวิชาจะนั่งไม่ตรงกัน 

Download  รหัสวิชา 41 ทักษะในการวางผังและออกแบบ

Download  รหัสวิชา 42 ความรู้ทางสถาปัตยกรรม

Download  รหัสวิชา 43 การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม                         

3. อุปกรณ์ในการสอบ

ผู้เข้าสอบต้องจัดหาเครื่องมือ เครื่องเขียน ที่ใช้ในการทดสอบความรู้มาด้วยตนเอง เช่น ปากกาหมึกแห้งสีน้ำเงินหรือสีดำ (สำหรับข้อสอบอัตนัย) และดินสอดำ 2B หรือเข้มกว่า (สำหรับข้อสอบปรนัย) ยางลบ ไม้สเกล เป็นต้น   

4. ข้อปฏิบัติในการสอบ

4.1 ผู้เข้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณสนามสอบและขณะทำข้อสอบ เลี่ยงการเข้าไปรวมกลุ่มพูดคุยกับผู้อื่น
4.2 เครื่องแต่งกายสำหรับการสอบข้อเขียน

  • ผู้ชาย
   1) เสื้อ : เสื้อเชิ้ตมีปก ไม่คับหรือหลวมเกินไป แขนสั้นหรือแขนยาว ชายเสื้อใส่ไว้ในกางเกง สีเรียบไม่ฉูดฉาด เช่น สีขาว สีอ่อน
   2) กางเกง : กางเกงสแลคทรงสุภาพ ขาตรง ไม่คับหรือหลวมเกินไป สีเรียบไม่ฉูดฉาด เช่น สีดำ สีกรมท่า สีกากี สีเทา
   3) รองเท้า : รองเท้าหุ้มส้นที่ดูสุภาพ สีเข้ม เช่น สีดำ หรือสีน้ำตาล ใส่ถุงเท้า
   4) ทรงผม : ทรงผมเรียบร้อย ถ้าผมยาวเกินไหล่ให้มัดหรือรวบให้เรียบร้อย
  • ผู้หญิง
   1) เสื้อ : เสื้อแบบสุภาพ ไม่คับหรือหลวมเกินไป แขนสั้นหรือแขนยาว สีเรียบไม่ฉูดฉาด เช่น สีขาว สีอ่อน
   2) กระโปรงหรือกางเกง : กระโปรงความยาวเสมอเข่า หรือกางเกงสแลคทรงสุภาพ ขาตรง ไม่คับหรือหลวมเกินไป สีเรียบไม่ฉูดฉาด เช่น สีดำ สีกรมท่า สีกากี สีเทา
   3) รองเท้า : รองเท้าหุ้มส้นที่ดูสุภาพ สีเข้ม เช่น สีดำ หรือสีน้ำตาล

ข้อห้ามสำหรับผู้เข้าสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ
ห้าม : เสื้อหรือกางเกงที่เป็นผ้ายีนส์ หรือมีลักษณะคล้ายกัน หรือมีลักษณะกำกวม
ห้าม : เสื้อยืดคอกลม เสื้อยืดที่มีปก หรือเสื้อผ้าที่มีลักษณะรัดรูป

* ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องเครื่องแต่งกายอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าสอบ<< ดูทั้งหมด >>