สภาสถาปนิกจัดอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ สาขาสถาปัตยกรรมหลักผ่านระบบออนไลน์ครั้งแรก

29 พ.ค. 2563ACT NEWS
สภาสถาปนิกจัดอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ สาขาสถาปัตยกรรมหลักผ่านระบบออนไลน์ครั้งแรก
.
ตามมาตรการลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโควิด-19 สภาสถาปนิกได้มีแผนปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นการเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากรและผู้ร่วมงาน
.
วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2563 สภาสถาปนิกได้จัดอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ สาขาสถาปัตยกรรมหลักผ่านระบบออนไลน์เป็นครั้งแรก และได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นการส่งใบอนุญาตฯ ผ่านทางไปรษณีย์ให้กับผู้เข้ารับการอบรม
.
สำหรับสาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ภูมิสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมผังเมือง จะมีการจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์เช่นเดียวกัน สามารถติดตามรายละเอียดและกำหนดการจัดอบรมได้ทาง Facebook สภาสถาปนิก และ www.act.or.th

<< ดูทั้งหมด>>