กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มอบหมายให้บริษัท เมกก้าเทค คอนซัลแตนดิ์ จำกัด ดำเนินโครงการการศึกษาออกแบบวางผัง พื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองอ่างทอง

18 มิ.ย. 2563สมาชิกที่สนใจกระบวนการการออกแบบ แบบมีส่วนร่วมหรือให้ข้อคิดเห็น สามารถติดต่อได้ที่ นางสาวณิชาบูล ทองบ่อ โทร 089-205-9533 หรือ โทร 095-659-8282

กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มอบหมายให้บริษัท เมกก้าเทค คอนซัลแตนดิ์ จำกัด ดำเนินโครงการการศึกษาออกแบบวางผัง พื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองอ่างทอง สมาชิกที่สนใจกระบวนการการออกแบบ แบบมีส่วนร่วมหรือให้ข้อคิดเห็น สามารถติดต่อได้ที่ นางสาวณิชาบูล ทองบ่อ โทร 089-2059533 หรือ โทร 095-6598282