ประกาศรายชื่อผู้เข้าห้องสอบ 4 สาขา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

20 ส.ค. 2563สาขาสถาปัตยกรรมหลัก,สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง,สาขาภูมิสถาปัตยกรรม,สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์

1. ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ ระดับภาคีสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 Click 

2. ประกาศรายชื่อเข้าห้องสอบ ระดับภาคีสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ครั้งที่ 1 ประจำปี 256 Click

3. ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ ระดับภาคีสถาปนิก สาขาภูมิสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 Click

4. ประกาศรายชื่อเข้าห้องสอบ ระดับภาคีสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 Click<< ดูทั้งหมด >>