สภาสถาปนิกขอนำส่งร่างรายงานการประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก ประจำปี 2563 เพื่อให้สมาชิกสภาสถาปนิกพิจารณารายงานดังกล่าว หากสมาชิกท่านมีการแก้ไขขอให้นำส่งมายัง E-mail- architectcouncilth@gmail.com ภายในวันที่ 31 มกราคม 2564

18 ธ.ค. 2563
Download ร่างรายงานการประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก ประจำปี 2563 เพื่อให้สมาชิกสภาสถาปนิกพิจารณารายงานดังกล่าว หากสมาชิกท่านมีการแก้ไขขอให้นำส่งมายัง E-mail- architectcouncilth@gmail.com ภายในวันที่ 31 มกราคม 2564
<< ดูทั้งหมด>>