ประกาศ เลื่อนวันลงทะเบียนและวันทดสอบความรู้ ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคี สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 

11 ม.ค. 2564