ประกาศ รายชื่อและเวลาการอบรม สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563

16 มิ.ย. 2564
ประกาศรอบเวลาการอบรม สาขาสถาปัตยกรรมหลัก  ครั้งที่ 3 ประจำปี  2563

Download  1.ลงทะเบียน เวลา 08.45-09.00 น. อบรม 09.00 – 10.30 น.

Download  2.ลงทะเบียน เวลา 10.45-11.00 น. อบรม 11.00 – 12.30 น.

Download  3.ลงทะเบียน เวลา 13.15-13.30 น. อบรม 13.30 – 14.30 น.

Download  4.ลงทะเบียน เวลา 14.45-15.00 น. อบรม 15.00 – 16.00 น.

 

หมายเหตุ ผู้เข้าอบรมขอรับใบอนุญาตฯ ต้องชำระค่าธรรมเนียมค่าต่ออายุสมาชิกสภาสถาปนิกเพิ่มติม และอัพโหลดรูปถ่ายและลายเซ็นต์ให้เรียบร้อยก่อนวันที่เข้าอบรมขอรับใบอนุญาตฯ<< ดูทั้งหมด >>