ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ   ระดับภาคีสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

29 ต.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ   ระดับภาคีสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

ตรวจสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

Download    รหัสวิชา   41 ทักษะในการวางผังและออกแบบ

Download     รหัสวิชา   42 ความทางสถาปัตยกรรม

Download      รหัสวิชา  43 การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม                       

คู่มือสำหรับผู้เข้าทดสอบความรู้ ระดับภาคีสถาปนิก

https://act.or.th/th/home/post.php?type=1&p=170

 

      

 << ดูทั้งหมด >>