การอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

31 ม.ค. 2566
 

- ขั้นตอนการสมัครอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ Download

- คลิกสมัครอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

- กำหนดการอบรมสาขาสถาปัตยกรรมหลัก ปี 2565 Download

- กำหนดการอบรมสาขาสถาปัตยกรรมหลัก ปี 2566 Download


- กำหนดการอบรมสาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง, ภูมิสถาปัตยกรรม, สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ Download


- การเตรียมความพร้อมในการอบรม Download

 

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนอบรมขอรับใบอนุญาตฯ
1. จะต้องชำระค่าธรรมเนียมอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ 1,500 บาท
2. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ จำนวน 2,500 บาท
3. พร้อมทั้งชำระค่าบำรุงสมาชิกสภาสถาปนิกเพิ่มเติมเพื่อให้อายุสมาชิกสภาสถาปนิกและอายุใบอนุญาตฯที่จะได้รับ
   ให้มีวันหมดอายุตรงกัน ไม่เกิน 1,000 บาท โดยจะแสดงค่าธรรมเนียมรวมเมื่อลงทะเบียนอบรม

 

บัญชีสำหรับชำระค่าอบรมฯ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
เลขที่บัญชี 262 140 8254
ชื่อบัญชี สภาสถาปนิก << ดูทั้งหมด >>