ประกาศกำหนดการสมัครทดสอบความรู้ฯ ระดับภาคี 4 สาขา ประจำปี 2566

31 ม.ค. 2566
- สาขาสถาปัตยกรรมหลัก Download

- สาขาสถาปัตยกรรมผังมือง,สาขาภูมิสถาปัตยกรรม และสาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ Download

**สถานที่สอบ : สภาสถาปนิก<< ดูทั้งหมด >>