ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมขอรับใบอนุญาติประกอบวิชาชีพฯ

26 ก.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมขอรับใบอนุญาติประกอบวิชาชีพฯ

  • สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ครั้งที่ 2 ปี 2565 วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565
  • สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ครั้ง 1 ปี 2565 วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 คลิก
  • สาขาภูมิสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 1 ปี 2565 วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 คลิก
  • สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 1 ปี 2565 วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 คลิก


<< ดูทั้งหมด >>