ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมขอรับใบอนุญาติประกอบวิชาชีพฯ

07 ก.พ. 2566
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมขอรับใบอนุญาติประกอบวิชาชีพฯ

  • สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 
  • สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ครั้ง 2 ประจำปี 2565 วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 คลิก
  • สาขาภูมิสถาปัตยกรรม ครั้ง 2 ประจำปี 2565 วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 คลิก
  • สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ครั้ง 2 ประจำปี 2565 วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 คลิก


<< ดูทั้งหมด >>