ประกาศรายชื่อเข้าห้องสอบ การจัดทดสอบมาตรฐานความรู้ สำหรับผู้ผ่านการพิจารณาคุณวุฒิรายบุคคล จากสถาบันการศึกษาที่สภาสถาปนิกไม่ได้รับรอง สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์

20 ก.พ. 2566
 

การเตรียมตัวเข้าห้องสอบ

หลักฐานสำคัญในการเข้าห้องสอบ

1. บัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่หน่วยงานราชการออกให้เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนและ

    แสดงตนของผู้เข้าสอบต่อผู้คุมสอบก่อนเข้าสอบ

2. แสดงหลักฐานผลตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ภายในเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมง มาแสดงต่อ

   กรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ

 

อุปกรณ์ในการสอบ

ผู้เข้าสอบต้องจัดหาเครื่องมือ เครื่องเขียนมาด้วยตนเอง เช่น ปากกาหมึกแห้งสีน้ำเงินหรือสีดำ ยางลบ ไม้สเกล เป็นต้น (สำหรับข้อสอบอัตนัย)  และดินสอดำ 2B หรือเข้มกว่า (สำหรับข้อสอบปรนัย)  

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบ ห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ

1. รายชื่อเข้าสอบแต่ละวิชาจะเรียง
2. ตรวจสอบวัน เวลาสอบ ห้องสอบ แถวที่นั่งสอบ และเลขที่นั่งสอบทุกวิชา  

Download  รหัสวิชา IA 1 วิชาการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน

Download  รหัสวิชา IA  2 ความรู้พื้นฐานสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ 

                  รหัสวิชา IA 3 วิชาเทคโนโลยีงานสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์  

                     รหัสวิชา IA 4 วิชาสนับสนุนงานสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ 

 

 

 

 

เครื่องแต่งกายสำหรับการสอบข้อเขียน

ผู้ชาย
1) เสื้อ : เสื้อเชิ้ตมีปก ไม่คับหรือหลวมเกินไป แขนสั้นหรือแขนยาว ชายเสื้อใส่ไว้ในกางเกงสีเรียบไม่ฉูดฉาด เช่น สีขาว สีอ่อน
2) กางเกง : กางเกงสแลคทรงสุภาพ ขาตรง ไม่คับหรือหลวมเกินไป สีเรียบไม่ฉูดฉาด เช่น สีดำ สีกรมท่า สีกากี สีเทา
3) รองเท้า : รองเท้าหุ้มส้นที่ดูสุภาพ สีเข้ม เช่น สีดำ หรือสีน้ำตาล ใส่ถุงเท้า
4) ทรงผม : ทรงผมเรียบร้อย ถ้าผมยาวเกินไหล่ให้มัดหรือรวบให้เรียบร้อย

ผู้หญิง
1) เสื้อ : เสื้อแบบสุภาพ ไม่คับหรือหลวมเกินไป แขนสั้นหรือแขนยาว สีเรียบไม่ฉูดฉาด เช่น สีขาว สีอ่อน
2) กระโปรงหรือกางเกง : กระโปรงความยาวเสมอเข่า หรือกางเกงสแลคทรงสุภาพ ขาตรง ไม่คับหรือหลวมเกินไป
สีเรียบไม่ฉูดฉาด เช่น สีดำ สีกรมท่า สีกากี สีเทา
3) รองเท้า : รองเท้าหุ้มส้นที่ดูสุภาพ สีเข้ม เช่น สีดำ หรือสีน้ำตาล

ข้อห้ามสำหรับผู้เข้าสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ
ห้าม
 : เสื้อหรือกางเกงที่เป็นผ้ายีนส์ หรือมีลักษณะคล้ายกัน หรือมีลักษณะกำกวม
ห้าม : เสื้อยืดคอกลม เสื้อยืดที่มีปก หรือเสื้อผ้าที่มีลักษณะรัดรูป<< ดูทั้งหมด >>