ประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก ประจำปี 2566

03 มี.ค. 2566
ขอเชิญสมาชิกสภาสถาปนิกเข้าประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก ประจำปี 2566
วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566
ลงทะเบียนเวลา 12.00 น. เริ่มประชุม 13.00 น. เป็นต้นไป
สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 2 ช่องทาง
1. ณ สภาสถาปนิก
2. ผ่านโปรแกรม zoom
ผู้เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญฯ จะได้รับหน่วย พวต. จำนวน 4 หน่วย


<< ดูทั้งหมด >>