ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ ระดับภาคีสถาปนิก (ในภูมิภาค ทั้ง 4 สาขา)

30 พ.ย. 2566
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ ระดับภาคีสถาปนิก
สาขาสถาปัตยกรรมหลัก (ครั้งที่ 3/2566) สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง สาขาภูมิสถาปัตยกรรม และสาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ (ครั้งที่ 2/2566) ประจำปี 2566

สถานที่สอบ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา

-----------------------------------

การเตรียมตัวเข้าห้องสอบ

1. หลักฐานสำคัญในการเข้าห้องสอบ

1.1 บัตรสมาชิกสภาสถาปนิกและบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้

2. ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบ ห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ

2.1 รายชื่อเข้าสอบแต่ละวิชาจะเรียงตามเลขที่สมาชิกสภาสถาปนิก
2.2 ตรวจสอบวัน เวลาสอบ ห้องสอบ แถวที่นั่งสอบ และเลขที่นั่งสอบทุกวิชา เนื่องจากแถวที่นั่งสอบและเลขที่นั่งสอบแต่ละวิชาจะนั่งไม่ตรงกัน  

 • สนามสอบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  Download
 • สนามสอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  Download
 • สนามสอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา Download

3. อุปกรณ์ในการสอบ

ผู้เข้าสอบต้องจัดหาเครื่องมือ เครื่องเขียนที่ใช้ในการทดสอบความรู้มาด้วยตนเอง เช่น ปากกาหมึกแห้งสีน้ำเงินหรือสีดำ (สำหรับข้อสอบอัตนัย) และดินสอดำ 2B หรือเข้มกว่า (สำหรับข้อสอบปรนัย) ยางลบ ไม้สเกล เป็นต้น

4. ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ

4.1 ผู้เข้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณสนามสอบและขณะทำข้อสอบ เลี่ยงการเข้าไปรวมกลุ่มพูดคุยกับผู้อื่น
4.2 เครื่องแต่งกายสำหรับการสอบข้อเขียน

 • ผู้ชาย
  1) เสื้อ : เสื้อเชิ้ตมีปก แขนสั้นหรือแขนยาว สีเรียบไม่ฉูดฉาด เช่น สีขาว สีอ่อน ไม่คับหรือหลวมเกินไป ชายเสื้อใส่ไว้ในกางเกง 
  2) กางเกง : กางเกงสแลคหรือกางเกงทรงสุภาพ ขาตรง สีเรียบไม่ฉูดฉาด เช่น สีดำ สีกรมท่า สีกากี สีเทา ไม่คับหรือหลวมเกินไป 
  3) รองเท้า : รองเท้าหุ้มส้นที่ดูสุภาพ สีเข้ม เช่น สีดำ หรือสีน้ำตาล ใส่ถุงเท้า
  4) ทรงผม : ทรงผมเรียบร้อย ถ้าผมยาวเกินไหล่ให้มัดหรือรวบให้เรียบร้อย
 • ผู้หญิง
  1) เสื้อ : เสื้อแบบสุภาพ แขนสั้นหรือแขนยาว สีเรียบไม่ฉูดฉาด เช่น สีขาว สีอ่อน ไม่คับหรือหลวมเกินไป
  2) กระโปรงหรือกางเกง : กระโปรง - กระโปรงความยาวเสมอเข่า กางเกง - กางเกงสแลคทรงสุภาพ ขาตรง สีเรียบไม่ฉูดฉาด เช่น สีดำ สีกรมท่า สีกากี สีเทา ไม่คับหรือหลวมเกินไป 
  3) รองเท้า : รองเท้าหุ้มส้นที่ดูสุภาพ สีเข้ม เช่น สีดำ หรือสีน้ำตาล

ข้อห้ามสำหรับผู้เข้าสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ
ห้าม : เสื้อหรือกางเกงที่เป็นผ้ายีนส์ หรือมีลักษณะคล้ายกัน หรือมีลักษณะกำกวม
ห้าม : เสื้อยืดคอกลม เสื้อยืดที่มีปก หรือเสื้อผ้าที่มีลักษณะรัดรูป

* ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องเครื่องแต่งกายอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าสอบ<< ดูทั้งหมด >>