ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบระดับภาคีสถาปนิก ทั้ง 4 สาขา ประจำปี 2567

14 พ.ค. 2567
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ ระดับภาคีสถาปนิก

สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ครั้งที่ 2/2567 สาขาสถาปัตยกรมมผังเมือง ครั้งที่ 1/2567
สาขาภูมิสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 1/2567 และสาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 1/2567

สถานที่สอบ ณ สภาสถาปนิก

-----------------------------------

การเตรียมตัวเข้าห้องสอบ

1.  หลักฐานสำคัญในการเข้าห้องสอบ

     1.1 บัตรสมาชิกสภาสถาปนิกและบัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ (กรณีผู้ที่สมัครสมาชิกใหม่และยังไม่ได้รับบัตรสมาชิกสภาสถาปนิกให้มารับในวันสอบ ก่อนการสอบ 30 นาที ณ เคาน์เตอร์สภาสถาปนิก ชั้น 1)

ผู้เข้าสอบต้องจดรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน เพื่อมาทำการ Log in เข้าระบบสอบ

 

2.  ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบ ห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ  

     2.1  รายชื่อเข้าสอบแต่ละวิชาจะเรียงตามเลขที่สมาชิกสภาสถาปนิก
     2.2  ตรวจสอบวัน เวลาสอบ ห้องสอบ แถวที่นั่งสอบ และเลขที่นั่งสอบทุกวิชา เนื่องจากแถวที่นั่งสอบและเลขที่นั่งสอบแต่ละวิชาจะนั่งไม่ตรงกัน  

Download   สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ครั้งที่ 2/2567

Download   สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ครั้งที่ 1/2567

Download   สาขาภูมิสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 1/2567

Download   สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 1/2567

 

3.  อุปกรณ์ในการสอบ

     ผู้เข้าสอบต้องจัดหาเครื่องมือเครื่องเขียนที่ใช้ในการทดสอบความรู้มาด้วยตนเอง เช่น ปากกาหมึกแห้งสีน้ำเงินหรือสีดำ (สำหรับข้อสอบอัตนัย) และดินสอดำ 2B หรือเข้มกว่า (สำหรับข้อสอบปรนัย) ยางลบ ไม้สเกล เป็นต้น

 

4. ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ

4.1 ผู้เข้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณสนามสอบและขณะทำข้อสอบ เลี่ยงการเข้าไปรวมกลุ่มพูดคุยกับผู้อื่น
4.2 เครื่องแต่งกายสำหรับการสอบข้อเขียน

 • ผู้ชาย
  1) เสื้อ : เสื้อเชิ้ตมีปก แขนสั้นหรือแขนยาว สีเรียบไม่ฉูดฉาด เช่น สีขาว สีอ่อน ไม่คับหรือหลวมเกินไป ชายเสื้อใส่ไว้ในกางเกง 
  2) กางเกง : กางเกงสแลคหรือกางเกงทรงสุภาพ ขาตรง สีเรียบไม่ฉูดฉาด เช่น สีดำ สีกรมท่า สีกากี สีเทา ไม่คับหรือหลวมเกินไป 
  3) รองเท้า : รองเท้าหุ้มส้นที่ดูสุภาพ สีเข้ม เช่น สีดำ หรือสีน้ำตาล ใส่ถุงเท้า
  4) ทรงผม : ทรงผมเรียบร้อย ถ้าผมยาวเกินไหล่ให้มัดหรือรวบให้เรียบร้อย
 • ผู้หญิง
  1) เสื้อ : เสื้อแบบสุภาพ แขนสั้นหรือแขนยาว สีเรียบไม่ฉูดฉาด เช่น สีขาว สีอ่อน ไม่คับหรือหลวมเกินไป
  2) กระโปรงหรือกางเกง : กระโปรง - กระโปรงความยาวเสมอเข่า กางเกง - กางเกงสแลคทรงสุภาพ ขาตรง สีเรียบไม่ฉูดฉาด เช่น สีดำ สีกรมท่า สีกากี สีเทา ไม่คับหรือหลวมเกินไป 
  3) รองเท้า : รองเท้าหุ้มส้นที่ดูสุภาพ สีเข้ม เช่น สีดำ หรือสีน้ำตาล

 

ข้อห้ามสำหรับผู้เข้าสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ
ห้าม : เสื้อหรือกางเกงที่เป็นผ้ายีนส์ หรือมีลักษณะคล้ายกัน หรือมีลักษณะกำกวม
ห้าม : เสื้อยืดคอกลม เสื้อยืดที่มีปก หรือเสื้อผ้าที่มีลักษณะรัดรูป

* ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องเครื่องแต่งกายอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าสอบ<< ดูทั้งหมด >>