ประกาศรายชื่อและรอบเวลาการอบรม สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 
วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563

08 ต.ค. 2563ประกาศรายชื่อและรอบเวลาการอบรม สาขาสถาปัตยกรรมหลัก  ครั้งที่ 1 ประจำปี  2563
วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563

Download  รอบที่ 1 ลงทะเบียน เวลา 09.15-09.30 น. อบรม 09.30 – 10.30 น.

Download  รอบที่ 2 ลงทะเบียน เวลา 10.45-11.00 น. อบรม 11.00 – 12.00 น.

Download  รอบที่ 3 ลงทะเบียน เวลา 13.15-13.30 น. อบรม 13.30 – 14.30 น.

Download  รอบที่ 4 ลงทะเบียน เวลา 14.45-15.00 น. อบรม 15.00 – 16.00 น.

 

หมายเหตุ
-ผู้เข้าอบรมขอรับใบอนุญาตฯ ต้องชำระค่าธรรมเนียมค่าต่ออายุสมาชิกสภาสถาปนิกเพิ่มติม และอัพโหลดรูปถ่ายและลายเซ็นต์ให้เรียบร้อยก่อนวันที่เข้าอบรมขอรับใบอนุญาตฯ
-ทางสภาสถาปนิกจะจัดส่งใบอนุญาตฯไปตามที่อยู่ที่สมาชิกแจ้งกับสภาสถาปนิก << ดูทั้งหมด>>