ประกาศผลสอบ 3 สาขา

22 ต.ค. 2563ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนทุกรายวิชาตามที่กำหนดแต่ละสาขา จะต้องลงทะเบียนสมัครอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ      วันที่ 27 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2563 จะต้องชำระค่าธรรมเนียมอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ 1,500 บาท และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ จำนวน 2,500.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000.00 บาท พร้อมทั้งชำระค่าบำรุงสมาชิกสภาสถาปนิกเพิ่มเติมเพื่อให้อายุสมาชิกสภาสถาปนิกและอายุใบอนุญาตฯ ที่จะได้รับให้มีวันหมดอายุตรงกัน โดยการโอนเงินบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยาชื่อบัญชีสภาสถาปนิก เลขที่บัญชี 262-1-40825-4 และส่งหลักฐานการโอนเงินทาง act.office.regis@gmail.com

ประกาศผลสอบ 3 สาขา
 
สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง

1. ผลสอบสาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง Download
2. ค่าต่ออายุสาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง Download

สาขาภูมิสถาปัตยกรรม
1. ผลสอบสาขาภูมิสถาปัตยกรรม Download
2. ค่าต่ออายุสาขาภูมิสถาปัตยกรรม Download

สาขาสถาปัตยกรรมภายในฯ
1. ผลสอบสาขาสถาปัตยกรรมภายในฯ Download
2. ค่าต่ออายุสาขาสถาปัตยกรรมภายในฯ Download

Download  กำหนดการสมัครลงทะเบียนอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ โดยลงทะเบียนอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น 

Download การเตรียมความพร้อมในการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯด้วยระบบประชุมระยะไกล

Download วิธีการอัพโหลดรูปถ่าย และลายเซ็นต์ เพื่อจัดทำใบอนุญาตฯ

หมายเหตุ ผู้เข้าอบรมขอรับใบอนุญาตฯ ต้องชำระค่าธรรมเนียมค่าต่ออายุสมาชิกสภาสถาปนิกเพิ่มและอัพโหลดรูปถ่ายและลายเซ็นต์ให้เรียบร้อยก่อนวันที่เข้าอบรมขอรับใบอนุญาตฯ   ทางสภาสถาปนิกจะดำเนินการจัดส่งใบอนุญาตฯให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่แจ้งใว้กับสภาสถาปนิก<< ดูทั้งหมด>>