ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

09 พ.ย. 2563สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง สาขาภูมิสถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์

1. สาขาสถาปัตยกรรมหลัก Click 
    *เปิดลงทะเบียนเพิ่มเติมสาขาสถาปัตยกรรมหลัก ในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2563 (เฉพาะรอบที่ยังไม่เต็ม)*

2. สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง Click

3. สาขาภูมิสถาปัตยกรรม Click

4. สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ Click

 
<< ดูทั้งหมด>>