การสอบและอบรม เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ประจำปี 2565

20 พ.ย. 2565
กำหนดการสอบ

แนวทางการทดสอบความรู้ วิชาทักษะในการวางผังและออกแบบ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อเข้าห้องสอบ

ประกาศผลสอบ

การอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ << ดูทั้งหมด >>