การสอบและอบรม เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ประจำปี 2565

02 ส.ค. 2565
กำหนดการสอบ

แนวทางการทดสอบความรู้ วิชาทักษะในการวางผังและออกแบบ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อเข้าห้องสอบ

ประกาศผลสอบ

การอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมขอรับใบอนุญาติประกอบวิชาชีพฯ<< ดูทั้งหมด >>