การสอบและอบรม เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ประจำปี 2566

23 ม.ค. 2566
กำหนดการสอบ ประจำปี 2566

กำหนดการสอบ ประจำปี 2565

แนวทางการทดสอบความรู้ วิชาทักษะในการวางผังและออกแบบ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อเข้าห้องสอบ

ประกาศผลสอบ

การอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ << ดูทั้งหมด >>