แจ้งผลการวินิจฉัยผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง กรณีการออกข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยการกำหนด การจดทะเบียนสมาชิก ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก พ.ศ.2561

16 ก.ย. 2562ประกาศสภาสถาปนิก เรื่องเเจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการวินิจฉัย<< ดูทั้งหมด>>