ประกาศผลสอบ  ระดับภาคีสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ครั้งที่ 3 ประจำปี  2563

13 พ.ค. 2564
 

ประกาศผลสอบ ระดับภาคีสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ครั้งที่ 3 ประจำปี  2563

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนทุกรายวิชาตามที่กำหนดแต่ละสาขา จะต้องลงทะเบียนสมัครอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ     

วันที่ 14  – 20 พฤษภาคม 2564 จะต้องชำระค่าธรรมเนียมอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ 1,500 บาท และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ

จำนวน 2,500.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000.00 บาท

พร้อมทั้งชำระค่าบำรุงสมาชิกสภาสถาปนิกเพิ่มเติมเพื่อให้อายุสมาชิกสภาสถาปนิกและอายุใบอนุญาตฯ ที่จะได้รับให้มีวันหมดอายุตรงกัน

โดยการโอนเงินบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชีสภาสถาปนิก เลขที่บัญชี 262-1-40825-4 และส่งหลักฐานการโอนเงินทาง act.office.regis@gmail.com

 

Download  ผลสอบ

Download  กำหนดการสมัครลงทะเบียนอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ โดยลงทะเบียนอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น 

Download  การเตรียมความพร้อมในการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯด้วยระบบประชุมระยะไกล

Download  จำนวนเงินต่ออายุสมาชิกสภาสถาปนิกเพิ่มเติม

Download วิธีการอัพโหลดรูปถ่าย และลายเซ็นต์ เพื่อจัดทำใบอนุญาตฯ

 

หมายเหตุ ผู้เข้าอบรมขอรับใบอนุญาตฯ ต้องชำระค่าธรรมเนียมค่าต่ออายุสมาชิกสภาสถาปนิกเพิ่มและอัพโหลดรูปถ่ายและลายเซ็นต์ให้เรียบร้อยก่อนวันที่เข้าอบรมขอรับใบอนุญาตฯ<< ดูทั้งหมด >>